Étel házhozszállítás, frissensültek, Gyros, Kebab tál, Desszertek

Kiszállítási díjas területek

Nincs felhasználó fiókja?
Regisztráljon!

Kedves látogató!

Úgy tűnik, hogy először jár itt. Kérjük válassza ki melyik városból szeretne rendelni.

Adatvédelem

A pizzacasa.hu tiszteletben tartja személyes adatait. Az adatvédelmi szabályzat célja, hogy megvédje felhasználóink személyes adatinak biztonságát. A felhasználó a pizzacasa.hu weboldalának használatával elfogadja az adatvédelmi szabályzatot.

A pizzacasa.hu nagy gondot fordít arra, hogy megfeleljen az adatvédelmi törvényeknek. Bármilyen hagyományos vagy digitális marketing tevékenységünk az idevonatkozó törvények szerint történik.

Gyűjtött információk

A pizzacasa.hu feladata, hogy a felhasználó igénybe tudja házhoz szállító rendszerünk szolgáltatásait. Ezért az általunk gyűjtött személyes adatok korlátozottak, és - a szolgáltatás hibátlan teljesítéséhez nélkülözhetetlen adatok kivételével - nem kötelezőek. A nélkülözhetetlen adatok a következők: név, a lehető legpontosabban megadott kiszállítási cím, telefonszám, e-mail cím. A telefonszám feltétlenül fontos arra az esetre, ha a megrendelt bármilyen probléma esetén fel tudjuk hívni. Biztosítjuk, hogy mindössze a legalapvetőbb információkra van szükségünk ahhoz, hogy megkapja a megrendelt ételeket.

A pizzacasa.hu nem gyűjt be további adatokat a felhasználó hozzájárulása nélkül, amellyel egyénileg azonosítani lehetne felhasználóinkat.

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Felhasználó adatainak használata harmadik személy által

Az Adatkezelés célja a Vásárlókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, a Vásárlók részére a megrendelt termékek megfelelő kiszállítása, valamint a termék vételárának megfelelő számlázása.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat nem értékesíti és továbbítja harmadik személyeknek . Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

Az Adatkezelő különös személyes adatot nem kezel, amennyiben ilyet a Vásárlók bármilyen indokból vagy módon az oldalon közzétesznek, az Adatkezelő tudomására hoznak vagy adatbázisában rögzítenek, az Adatkezelő azokat a tudomásra jutást követően haladéktalanul jogosult törölni.

Kattintási út elemzése

Az adatokat bizonyos trendek és statisztikák vizsgálata miatt elemezzük, például, hogy felhasználóink oldalunk mely részeit látogatják és ott mennyi időt töltenek.

Cookie-k

A HTTP-süti (általában egyszerűen süti, illetve angolul cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A legtöbb böngésző egyszerű szöveges fájlban vagy fájlokban tárolja a sütik tartalmát, hogy azok a böngésző kikapcsolása és újraindítása után is elérhetőek maradjanak (ezeket sütifájloknak nevezik).

Ha a böngésző visszaküld egy sütit, a kiszolgálónak lehetősége van összekapcsolni az aktuális kérést a korábbiakkal. Leggyakrabban egy adott weboldal regisztrált felhasználóinak azonosítására, „bevásárlókosár” nyilvántartására vagy látogatók nyomonkövetésére használják.

Biztonság

A pizzacasa.hu gondoskodik a biztonságról, a webhelyünkön megadott adatok épségéről és titkosságáról, és rendszeresen frissíti a biztonsági óvintézkedéseit a legújabb technológiáknak megfelelően.

A pizzacasa.hu weboldalai tartalmazhatnak harmadik fél által üzemeltetett weboldalakra mutató hivatkozásokat. Ezek a hivatkozások az Ön kényelmét szolgálják. A pizzacasa.hu oldalain előfordulhatnak harmadik fél weboldalaira való hivatkozások, de a pizzacasa.hu természetesen nem felelős ezen weboldalak tulajdonosainak és működtetőinek adatvédelmi szabályzatáért. Felhívjuk figyelmét, hogy olvassa el minden olyan weboldalnak az adatvédelmi szabályzatát, amely személyes adatok megadását kéri.

Használati feltételek és módosítások

A pizzacasa.hu feladata módosulhat, kiegészülhet a jövőben, ezért a pizzacasa.hu fenntartja a jogot Adatvédelmi Szabályzatának saját belátása szerinti módosítására. A módosítások akkor válnak hatályossá, amikor azok megjelennek a pizzacasa.hu weboldalán. A felhasználók elfogadják a megváltoztatott szabályzatot azzal, hogy továbbra is használják a pizzacasa.hu weboldalát a módosítás időpontjában vagy azután.

Hozzájárulás

Azzal, hogy a pizzacasa.hu szolgáltatásait igénybe veszi, jóváhagyja a pizzacasa.hu információszerzési és –használati gyakorlatát az Adatvédelmi szabályzatának megfelelően. A pizzacasa.hu szolgáltatásának használatával elfogadja az adatvédelmi szabályzatot.

A jelen oldalon fel nem feltüntetett esetekben a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény az irányadó.

Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834.